Wijkkantine

De wijkraad vindt het belangrijk dat er in Meerwijk een plek is waar mensen elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Een mogelijkheid hiervoor wordt geboden in Da Vinci. Hier is een kantine gevestigd die een centrale rol in de wijk vervult.

Er is een stuurgroep voor de wijkkantine opgericht met de huurders van Da Vinci: Dock, Inloophuis, Odensehuis, Sociaal wijkteam, Herstelacademie, de gemeente en de wijkraad. Het doel is om in Da Vinci een plek te creƫren waar iedereen welkom is en waar volop ruimte is voor ontwikkeling en activiteiten, en tegelijkertijd ook een veilige plek voor wie daar behoefte aan heeft. Da Vinci wil een laagdrempelige en open functie hebben in de wijk, voor ontmoeting, contact, steun, informatie en activiteiten.

Openingstijden
Helaas is de wijkkantine, vanwege de corona-maatregelen, in deze periode gesloten.