Wie zitten er in de wijkraad?

Leden van de wijkraad:
– Kacem Achaboun;
– Jan Bos;
– Buck de Buck;
– Leander van Dam;
– Ans Eldering;
– Liesbeth Groenewegen;
– Marijke ‘t Hart;
– Ilona den Hengst;
– Marian Matthijsse;
– Rob Lammerts;
– Paula Willems.

Dagelijks bestuur:
– Marijke ‘t Hart, voorzitter en secretaris;
– Kacem Achaboum, vicevoorzitter;
– Jan Bos, penningmeester.

Redactie wijkkrant en website:
– Jan Bos;
– Marijke ‘t Hart;
– Paula Willems.

Werkgroep Jeugd:
– Buck de Buck;
– Ilona den Hengst.

Werkgroep Verkeer:
– Leander van Dam;
– Rob Lammers.