Werkgroep Verkeer

In Schalkwijk is een werkgroep Verkeer actief. De vier wijkraden in Schalkwijk hebben deze gezamenlijke werkgroep Verkeer opgericht. Aan deze werkgroep wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de wijkraden, door de Fietsersbond en door de gemeente. De werkgroep Verkeer vergadert 4x per jaar.

In de werkgroep worden projecten in Schalkwijk besproken.

Actuele onderwerpen:
– kruising Schipholweg/Amerikaweg;
– ontsluiting terrein St. Jacob in Boerhaavewijk;
– Kruising Europaweg/Schipholweg;
– afstemming verkeersstromen rond Middengebied Schalkwijk;
– onderhoud prof. Eijkmanlaan.

Van belang voor Meerwijk:
– Nieuw plan Schalkwijk 30-50 km. Vanwege uniformiteit is het voorstel van de werkgroep om in Schalkwijk 30 km in te voeren, behalve de gebiedsontsluitingswegen. Daar zou dan 50 km per uur gereden kunnen worden. De wegen moeten voldoen aan het duurzaam veilig profiel, zodat er uniformiteit in heel Schalkwijk is en er op snelheid gehandhaafd kan worden.
– Geen brommers, scooters andere soorten twee of meerwielers met hulpmotor op de diverse fietspaden. Dit moet beter gehandhaafd worden, dus ook op het Hommelpad.