Werkgroep Meerwijkplas

Wat gebeurt er rond de Meerwijkplas?

Al jarenlang zijn wij, vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Meerwijkplas, actief in dit gebied. In 2012 is een beheerplan opgesteld voor de noordoever van de Meerwijkplas. Inspirator hiertoe was de heer Hogervorst. In de loop der jaren gingen wij in gesprek over de effecten van het tot nu toe gevoerde beheer (welk beheer op welke plaats en op welk tijdstip uitgevoerd?) Ook zorgde de continue groei van planten en struiken voor nieuwe vragen. Zo wordt bijvoorbeeld het rietland waarin de roerdomp broedt, snel overwoekerd door jonge wilgen.

Wij besloten om Landschap Noord-Holland om raad te vragen. Dit heeft ons geholpen bij het maken van een goed werkplan. Samen met Landschap Noord-Holland, de gemeente i.s.m. Spaarnelanden en de vrijwilligers van de Natuurwerkgroep Meerwijkplas zorgen we voor het benodigde onderhoud.

Grotere ingrepen, met machines hebben ons geholpen in januari 2019 en augustus 2020. Deze machines hebben de delen met heel veel struiken, kaal gemaakt, zodat er nu ruimte is voor de vochtige rietlanden langs de rand van de plas. Hierdoor vergroten we het broedgebied voor soorten zoals de snor, waterral en roerdomp. Alles wat is weggehaald door de machines, is op een hoop gelegd, waardoor er nu een heuvel ligt in het midden, waarop je mooi uitzicht hebt op de Meerwijkplas. En heb je de vlotjes vol met vogels al gezien op de plas?

Opvallende bezoekers in ons gebied zijn de donkere pony’s die af en toe op bezoek zijn en dan een tijdje rondlopen binnen het hek. Deze pony’s zijn geen huisdieren, maar onze ‘werkpaarden’ die helpen voorkomen dat het open gebied weer snel dichtgroeit. Ze zijn belangrijke helpers en tegelijkertijd verlevendigen ze het gebied. Ze zorgen goed voor zichzelf en hun baasje komt ook regelmatig kijken hoe het met ze gaat. Let op: het zijn wilde dieren, dus houd afstand!

Al met al gebeurt er heel veel in het gebied. Als je hierover vragen hebt dan kan je ons altijd aanspreken wanneer wij aan het werk zijn. Wij zullen ook regelmatig verslag doen in de wijkkrant.

Je kunt natuurlijk ook mee doen: het is heel gezellig en veel handen maken licht werk! Als je mee wilt doen kom dan op de 1e of de 3e vrijdag van de maand om 9.30 uur naar de Elsa Brändströmstraat, waar we bij de flat verzamelen. Je bent van harte welkom. Als je meer hierover wilt weten dan kun je contact opnemen met wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl.

Marijke, Douwe en Daphne – vrijwilligers Natuurwerkgroep Meerwijkplas