Werkgroep Jeugd

In de wijkraad hebben wij vaker besproken dat er in Meerwijk te weinig speelvoorzieningen zijn voor kinderen. De wijkraad heeft een werkgroep ingesteld die aandacht aan de problemen met de jeugd besteed.

De leden van de werkgroep hebben aan ongeveer 20 kinderen tussen de 8 en 12 jaar oud, die regelmatig op straat rondhangen, gevraagd wat zij missen in de wijk.

Speelmogelijkheden
De kinderen missen vooral speelmogelijkheden in de wijk. Ze zouden het leuk vinden als er meer speelpleintjes zouden zijn. De jongere kinderen zouden een speeltuin willen, met bijvoorbeeld een trampoline, glijbanen en schommels.

Kinderen willen graag voetballen of basketballen. Er zijn veel te weinig voetbalveldjes of andere veldjes waar kinderen kunnen sporten.

Chillplek
Verder willen oudere kinderen een chillplek, waar zij muziek kunnen draaien zonder overlast te veroorzaken.
Dat zou bijvoorbeeld kunnen in de vorm van een houten bushokje met een bankje, om te zitten, te hangen en te chillen, op een plek waar ze niemand tot last zijn.

Vervolg
In de wijkraad wordt regelmatig aandacht besteed aan het knelpunt dat er te weinig speelplekken zijn. Zo is het bijvoorbeeld ook jammer dat de speelplekken bij de scholen in het weekend zijn afgesloten. De reden hiervoor is dat de scholen verantwoordelijk zijn als er iets kapot gemaakt zou worden. Dit knelpunt is besproken met de gemeente. Uitgezocht wordt of hiervoor een oplossing bedacht zou kunnen worden.