Werkgroep Groene Zoom

De vier wijkraden in Schalkwijk hebben besloten om een werkgroep Groene Zoom Schalkwijk in te stellen. De aanleiding om deze werkgroep in te stellen was dat de vier wijkraden wel (veel) aandacht hebben voor het groen, maar dat er te weinig afstemming is tussen de vier wijkraden over het behoud van de Groene Zoom. De werkgroep adviseert de wijkraden in Schalkwijk.

Doel van de werkgroep is het behoud en verbeteren van de natuurwaarden in de Groene Zoom om Schalkwijk. Voor de inwoners in Schalkwijk is het van groot belang dat zij dicht bij huis kunnen genieten van de natuur en kunnen recreƫren.

Opdracht aan de werkgroep:
– Zorgdragen voor behoud beschermde status;
– In kaart brengen van de natuurwaarden;
– Signaleren van bedreigingen voor de kwaliteit van de natuur;
– Stimuleren van verdere natuurontwikkeling.

De werkgroep start in januari 2021 met haar werkzaamheden.