Werkgroep Groene Zoom

De vier wijkraden in Schalkwijk hebben besloten om een werkgroep Groene Zoom Schalkwijk in te stellen. De aanleiding om deze werkgroep in te stellen was dat de vier wijkraden wel (veel) aandacht hebben voor het groen, maar dat er te weinig afstemming is tussen de vier wijkraden over het behoud van de Groene Zoom. De werkgroep adviseert de wijkraden in Schalkwijk.

Doel van de werkgroep is het behoud en verbeteren van de natuurwaarden in de Groene Zoom om Schalkwijk. Voor de inwoners in Schalkwijk is het van groot belang dat zij dicht bij huis kunnen genieten van de natuur en kunnen recreëren.

Door de corona-maatregelen is het moeilijk gebleken om een vlotte start te maken met de werkgroep, maar wij zijn al (digitaal, op afstand) aan de slag gegaan omdat er een grote bedreiging is voor de natuurwaarden en de recreatieve waarden in de groene zoom. Deze bedreiging is het plan om zonnepanelen op de Molenwijkplas en op de Schouwbroekerplas te leggen.

De werkgroep Groene Zoom heeft argumenten verzameld om geen zonnepanelen op deze plassen te leggen. De belangrijkste argumenten zijn:

  • zonne-energiecentrales zijn bouwwerken afgesproken is dat in de Groene Zoom niet gebouwd zou worden;
  • de Molenplas en de Schouwbroekerplas hebben een belangrijke recreatieve functie. Op het moment dat er zonnepanelen op een deel van de plassen wordt gelegd dan worden deze recreatieve mogelijkheden ernstig beperkt (zo groot zijn de plassen namelijk niet);
  • de effecten van zonnepanelen op water zijn niet goed onderzocht. Het is de vraag wat er gebeurt met het leven in het water onder de zonnepanelen;
  • gedurende de winter zijn er veel vogels die in Molenplas en in de Schouwbroekerplas eten vinden. Als er zonnepanelen gelegd worden dan wordt het gebied waar zij hun voedsel vandaan kunnen halen kleiner;
  • er is een groot risico op beschadigingen van de zonnepanelen als mensen bootjes willen aanleggen of als mensen de zonnepanelen gebruiken als een ‘eilandje’ om uit te rusten of als mensen de bedoeling hebben om schade aan te richten (vandalisme). De gevolgen van beschadigingen komen dan in het water terecht, waardoor het water vervuild zal worden.

De werkgroep Groene Zoom heeft deze argumenten naar de vier wijkraden gestuurd en zal zich inzetten om het plaatsen van zonnepanelen op de plassen in de groene zoom tegen te houden.

Marijke ’t Hart,
voorzitter werkgroep Groene Zoom Schalkwijk