Wat doen wij?

Wij doen ons best om zo goed mogelijk op te komen voor de belangen van groepen bewoners in de wijk.

De leden van de wijkraad wonen bijna allemaal in de wijk en ervaren dagelijks hoe het in de wijk gaat. Hierdoor krijgen wij in de vergaderingen veel informatie over de dagelijkse gang van zaken in de wijk.

Deze informatie wordt besproken in verschillende vergaderingen en werkgroepen. Twee keer per maand vergaderen wij met de leden van de wijkraad en bespreken dan actuele onderwerpen en signalen van problemen in de wijk.

Maandelijks heeft de voorzitter van de wijkraad een overleg met de andere vier wijkraden in Schalkwijk en met vertegenwoordigers van de gemeente. Er is regelmatig overleg met het gebiedsteam Schalkwijk van de gemeente en met organisaties die actief zijn in de wijk op het gebied van wonen en welzijn.

Sommige leden zijn actief in een werkgroep en zij adviseren de wijkraad over zaken die geregeld moeten worden.