Verkeer

De wijkraad vindt het van groot belang dat de leefbaarheid in de wijk verbeterd wordt. De leefbaarheid wordt voor een belangrijk deel bepaald door het verkeer in de wijk.

Uitgangspunt voor de wijkraad: de bewoners moeten veilig deel kunnen nemen aan het verkeer. Belangrijk aandachtspunt is dat er veel te hard wordt gereden op de Bernadottelaan en de Stresemannlaan. Dit wordt regelmatig besproken in het overleg dat de wijkraad heeft met de afdeling Handhaving van de gemeente.

Werkgroep verkeer
De vier wijkraden in Schalkwijk hebben een gezamenlijke werkgroep Verkeer opgericht. Aan deze werkgroep wordt deelgenomen door vertegenwoordigers van de wijkraden, door de Fietsersbond en door de gemeente. De werkgroep Verkeer vergadert 4x per jaar.