Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk

Wat is SCAS?
Stichting Culturele Activiteiten Schalkwijk (SCAS) stimuleert, bevordert en ontwikkelt culturele activiteiten binnen Haarlem Schalkwijk. De wijkraad Meerwijk participeert in deze stichting.

De stichting werkt samen met diverse partners in de wijk om een breed cultureel aanbod te kunnen aanbieden. Zo organiseert SCAS regelmatig concerten (wereldmuziek, jazz of klassiek) in Centrum Schalkwijk. De stichting is actief sinds 2015 en is ook verantwoordelijk voor het jaarlijks terugkerende Schalkwijk aan Zee.

Wat is de doelstelling van SCAS?
De doelstelling van de stichting is het stimuleren, bevorderen en ontwikkelen van culturele activiteiten in Schalkwijk. Naast het toegankelijker maken van culturele activiteiten worden de kunstuitingen in al zijn en haar vormen gezien als een middel om mensen samen te brengen waarmee het woongenot binnen het stadsdeel Schalkwijk wordt verhoogd. De stichting richt zich hierbij op een zo’n breed mogelijk publiek.

Om dit te realiseren wordt ingezet op het onderhouden van contacten en het aangaan van samenwerking met organisaties en personen die zich bezig houden met het organiseren van culturele activiteiten. En indien van toepassing kan de stichting zelf ook activiteiten organiseren zoals workshops, evenementen en activiteiten die passen in de bovengenoemde doelstelling.

Daarnaast ziet de stichting een belangrijke rol weggelegd in het geven van voorlichting en informatie over culturele activiteiten in Schalkwijk. Kennis delen, bundelen van krachten op het gebied van public relations zijn hierbij de belangrijkste drijfveren.

De activiteiten van de stichting zijn ook gericht op het verwerven van fondsen om culturele uitingen in Schalkwijk mogelijk te maken.