Reglement

De wijkraad heeft een reglement opgesteld. Dit moet formeel nog vastgesteld worden in een vergadering van de wijkraad.

Lees hier het concept-reglement.