Partners

De wijkraad werkt samen met verschillende met organisaties die actief zijn in de wijk en met de gemeente.

Belangrijke partners zijn:
Buurtouders;
– Dock;
– Triple ThreaT;
– woningcorporaties;
– Spaarnelanden;
– wijkagent.