Groen

Meerwijk is een wijk waar veel mensen wonen. De wijkraad vindt het van groot belang dat de bewoners van de wijk in de buurt kunnen genieten van de natuur en hier kunnen recreĆ«ren. In de wijkraad wordt veel aandacht besteed aan het behoud en het verbeteren van het ‘groen’ in de wijk.

De wijkraad Meerwijk vindt het ook belangrijk dat de Groene Zoom om Schalkwijk behouden en verder ontwikkeld wordt. Daarom is samen met de andere wijkraden in Schalkwijk een werkgroep Groene Zoom ingesteld.

Om de natuur te beschermen en te verbeteren moet veel werk verzet worden. De wijkraad Meerwijk is dan ook heel blij met de inzet van heel veel vrijwilligers voor het behoud en verbeteren van de natuur rond de Meerwijkplas en in het Poelbroekpark.