Gemeente

De gemeente is een belangrijke partij voor de wijkraad. De gemeente kan zorgen voor verbetering van de leefbaarheid in de wijk.

De gemeente heeft aangegeven dat zij de wijkraad ook een belangrijke partij vindt om mee samen te werken. De meeste leden van de wijkraad wonen in de wijk Meerwijk en ervaren dagelijks wat goed gaat en welke knelpunten er zijn. De wijkraad kan functioneren als ‘ogen en oren’ van de wijk.

De voorzitter van de wijkraad heeft regelmatig overleg met vertegenwoordigers van de gemeente. In dit overleg worden actuele ontwikkelingen en problemen besproken. Dit overleg verloopt in een open en constructieve sfeer.

De wijkraad geeft adviezen aan de gemeente over beleidsplannen die invloed kunnen hebben op de wijk.