Buurtouders

In Meerwijk zijn buurtouders actief, een initiatief van Multicultureel Centrum De Brug. Vanaf het Leonardo da Vinciplein lopen vrijwilligers regelmatig een ronde door onze wijk. Het doel is om in gesprek te komen met jongeren, hen te wijzen op mogelijkheden voor activiteiten en hen aan te spreken op storend gedrag. Signalen spelen de buurtouders door naar de wijkraad, de woningcorporaties, DOCK, of de politie.

Meerwijk rustiger
Het resultaat van hun inzet is merkbaar. Het grootste compliment kregen zij van wijkagent Dennis Burgstra: ‘Meerwijk is rustiger geworden. Bij de politie merken we dit onder andere doordat er minder meldingen van incidenten binnenkomen.’

Bezoek burgemeester
Op 11 maart 2015 liep burgemeester Bernt Schneiders mee met de buurtouders. Na afloop schreef hij een stukje in hun logboek:
“Bijzonder ervaring om mee te gaan met de buurtvaders en een buurtmoeder. De buurtouders zijn bekend bij iedereen en ze dragen niet alleen bij aan de veiligheid maar ook aan de samenhang en aan de gezelligheid in de buurt. Iedereen lijkt elkaar te kennen. Ga zo door!”
In plaats van zijn naam schreef hij eronder: “De burgemeester, die de eer en het plezier had om ook even buurtvader te zijn.”

Gezocht: enthousiaste buurtouders
Wilt u ook een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van onze wijk?
De buurtouders zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers. U loopt dan eens per week of per twee weken anderhalf uur samen met andere vrijwilligers door Meerwijk. Iedereen is welkom: man of vrouw, jong of oud, autochtoon of allochtoon.
Want dat is het motto van De Brug: in Meerwijk is iedereen van harte welkom! Heeft u interesse?
Neem contact op met Kacem Achahboun, tel. 06-41038803, email: kachahboun@hotmail.com.