Belangrijke adressen voor bewoners in Meerwijk

Altijd contactlijn (als u even uw hart wilt luchten of een stem wilt horen):
telefoon: 0888 – 555 195

Burgernet
www.burgernet.nl

Buurtbedrijf
telefoon: 06 81 33 66 68

Buurtbemiddeling (bij burenruzies):
telefoon: (023) 569 88 83
www.problemenmetjeburen.nl

BUUV
telefoon: (023) 551 78 45
www.buuv.nu

Gemeente Haarlem – Meldpunt (zwerfvuil, kapotte stoeptegels, enz.):
telefoon: 14 023
www.haarlem.nl/melding

Gezondheidscentrum Schalkwijk
telefoon: (023) 54 09 265
www.gcschalkwijk.nl

Handhaving Gemeente (bv milieupolitie)
telefoon: (023) 511 49 50

Hoogheemraadschap Rijnland (bij afval in het water)
Telefoon: (071) 306 3535

Sociaal Wijkteam
telefoon: (023) 543 0991
www.wijkteam-schalkwijk1@haarlem.nl

Spaarnelanden (grofvuil)
telefoon: (023) 751 72 00
www.spaarnelanden.nl

Wijkagent Meerwijk
Ceylan Karaburun
Telefoon: 0900 8844

Zoefzoef (voor ritten in Schalkwijk)
telefoon: (023) 543 60 46