Home

Welkom op onze website!

Op deze website kunt u lezen waar de wijkraad Meerwijk mee bezig is. 

Doelstelling wijkraad
De wijkraad streeft ernaar om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Onderwerpen die bijdragen aan leefbaarheid krijgen dan ook veel aandacht. Dit zijn:
– Groen: in een wijk met veel hoogbouw is het fijn als mensen dicht bij huis ook kunnen genieten van de natuur en kunnen recreëren.
– Culturele activiteiten: de leefbaarheid in de wijk wordt enorm bevorderd als er verschillende culturele activiteiten zijn waaraan mensen mee kunnen doen;
– Jeugd: veel jongeren groeien op in een moeilijke situatie met weinig perspectief op verbetering. Daarom is het van belang dat jongerenorganisaties verschillende activiteiten aanbieden;
– Verkeer: of mensen prettig in een wijk wonen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheden om veilig in de wijk te kunnen lopen of fietsen.

Partners
De wijkraad werkt samen met verschillende partners om een leefbare, solidaire en duurzame wijk te realiseren.

Actueel
De Jaarvergadering van de wijkraad Meerwijk heeft plaatsgevonden op dinsdag 21 juni 2022.
Het verslag van deze vergadering kunt u hier lezen.

Vergaderingen van de wijkraad
Op 27 september en 22 november worden vergaderingen van de wijkraad georganiseerd. 
Als u deel wilt nemen aan een vergadering van de wijkraad dan kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl.
Alle bewoners van de wijk, mensen die zich inzetten voor de wijk en andere belangstellenden zijn van harte welkom!

IVORIM
In het afgelopen jaar is veel tijd besteed aan IVORIM (Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte In Meerwijk). Een groot deel van de straten in Meerwijk wordt opgeknapt. De straten zijn verzakt en het riool moet vernieuwd worden. Omdat de straten dan toch open liggen, worden meteen buizen voor een warmtenet aangelegd. Op den duur kunnen alle huizen dan van het aardgas af. Als de straten opengebroken worden is er ook een kans om deze beter in te richten: vernieuwing van de openbare ruimte. Door de klimaatverandering is er steeds meer droogte en wordt het steeds warmer. Het vernieuwen van de buitenruimte zal in twee fasen gebeuren. De uitvoering van het eerste deel zal in 2022-2023 plaatsvinden en het tweede deel zal in 2025-2027 uitgevoerd worden. Een overzicht van de indeling van de straten, die in de verschillende fasen aan de beurt zijn, en een overzicht van de planning kunt u hier vinden.

De plannen zijn uitgewerkt. Er zijn veel bezwaren van bewoners tegen het weghalen van parkeerplaatsen. Een groep actieve bewoners heeft inmiddels al meer dan 668 handtekeningen opgehaald tegen het plan om een groenstrook in de straten aan te leggen, waardoor parkeerplekken verdwijnen. De wijkraad heeft contact met deze bewoners en begrijpt hun zorgen. De voorzitter van de wijkraad heeft meermalen aan de politieke partijen en de wethouder verzocht om naar de bewoners te luisteren.