Home

Welkom op onze website!

Op deze website kunt u lezen waar de wijkraad Meerwijk mee bezig is. Het zijn moeilijke tijden, waarin wij afstand moeten houden. Maar de leden van de wijkraad zijn nog steeds actief op verschillende terreinen.

Doelstelling wijkraad
De wijkraad streeft ernaar om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Onderwerpen die bijdragen aan leefbaarheid krijgen dan ook veel aandacht. Dit zijn:
– Groen: in een wijk met veel hoogbouw is het fijn als mensen dicht bij huis ook kunnen genieten van de natuur en kunnen recreëren.
– Culturele activiteiten: de leefbaarheid in de wijk wordt enorm bevorderd als er verschillende culturele activiteiten zijn waaraan mensen mee kunnen doen;
– Jeugd: veel jongeren groeien op in een moeilijke situatie met weinig perspectief op verbetering. Daarom is het van belang dat jongerenorganisaties verschillende activiteiten aanbieden;
– Verkeer: of mensen prettig in een wijk wonen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheden om veilig in de wijk te kunnen lopen of fietsen.

Partners
De wijkraad werkt samen met verschillende partners om een leefbare, solidaire en duurzame wijk te realiseren.

Actueel
De leden van de wijkraad hebben in de afgelopen maanden in besloten kring vergaderd. Wij hopen dat wij vanaf het najaar weer openbare vergaderingen kunnen organiseren.

IVORIM
In de afgelopen maand is veel tijd besteed aan IVORIM (Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte In Meerwijk). Een groot deel van de straten in Meerwijk wordt opgeknapt. De straten zijn verzakt en het riool moet vernieuwd worden. Omdat de straten dan toch open liggen, worden meteen buizen voor een warmtenet aangelegd. Op den duur kunnen alle huizen dan van het aardgas af. Als de straten opengebroken worden is er ook een kans om deze beter in te richten: vernieuwing van de openbare ruimte. Door de klimaatverandering is er steeds meer droogte en wordt het steeds warmer. Het vernieuwen van de buitenruimte zal in twee fasen gebeuren. De uitvoering van het eerste deel zal in 2022-2023 plaatsvinden en het tweede deel zal in 2025-2027 uitgevoerd worden. Een overzicht van de indeling van de straten, die in de verschillende fasen aan de beurt zijn, en een overzicht van de planning kunt u hier vinden.

De plannen worden nu verder uitgewerkt. In de wijkkrant kunt u hier meer over lezen. Er zijn veel bezwaren van bewoners tegen het weghalen van parkeerplaatsen en vuilcontainers in de straten.  Een groep actieve bewoners heeft inmiddels al meer dan 580 handtekeningen opgehaald tegen het plan om een groenstrook in de straten aan te leggen, waardoor parkeerplekken verdwijnen. De wijkraad heeft contact met deze bewoners en begrijpt hun zorgen. De wijkraad heeft een duidelijk standpunt zal er bij de gemeente op aandringen om goed te luisteren naar de bezwaren van de bewoners.