Home

Welkom op onze website!

Op deze website kunt u lezen waar de wijkraad Meerwijk mee bezig is. 

Doelstelling wijkraad
De wijkraad streeft ernaar om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Onderwerpen die bijdragen aan leefbaarheid krijgen dan ook veel aandacht. Dit zijn:
– Groen: in een wijk met veel hoogbouw is het fijn als mensen dicht bij huis ook kunnen genieten van de natuur en kunnen recreëren.
– Culturele activiteiten: de leefbaarheid in de wijk wordt enorm bevorderd als er verschillende culturele activiteiten zijn waaraan mensen mee kunnen doen;
– Jeugd: veel jongeren groeien op in een moeilijke situatie met weinig perspectief op verbetering. Daarom is het van belang dat jongerenorganisaties verschillende activiteiten aanbieden;
– Verkeer: of mensen prettig in een wijk wonen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheden om veilig in de wijk te kunnen lopen of fietsen.

Partners
De wijkraad werkt samen met verschillende partners om een leefbare, solidaire en duurzame wijk te realiseren.

Vergaderingen van de wijkraad
Op 27 juni 2023 vindt een openbare vergadering van de wijkraad plaats.  
Als u deel wilt nemen aan een vergadering van de wijkraad dan kunt u zich aanmelden door een mailtje te sturen naar: wijkraad@wijkraadmeerwijk.nl.
Alle bewoners van de wijk, mensen die zich inzetten voor de wijk en andere belangstellenden zijn van harte welkom!