Home

Welkom op onze website!

Op deze website kunt u lezen waar de wijkraad Meerwijk mee bezig is. Het zijn moeilijke tijden, waarin wij afstand moeten houden. Maar de leden van de wijkraad zijn nog steeds actief op verschillende terreinen.

Actueel: Wat vindt u van zonnepanelen op de plassen?
De vier wijkraden in Schalkwijk willen graag weten wat u vindt van de plannen om zonnepanelen op de Molenplas en de Schouwbroekerplas te leggen. Meer informatie kunt u hieronder lezen. Wij willen graag uw mening weten. Als u ons uw mening wilt geven klik dan hier.

Doelstelling wijkraad
De wijkraad streeft ernaar om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Onderwerpen die bijdragen aan leefbaarheid krijgen dan ook veel aandacht. Dit zijn:
– Groen: in een wijk met veel hoogbouw is het fijn als mensen dicht bij huis ook kunnen genieten van de natuur en kunnen recreëren.
– Culturele activiteiten: de leefbaarheid in de wijk wordt enorm bevorderd als er verschillende culturele activiteiten zijn waaraan mensen mee kunnen doen;
– Jeugd: veel jongeren groeien op in een moeilijke situatie met weinig perspectief op verbetering. Daarom is het van belang dat jongerenorganisaties verschillende activiteiten aanbieden;
– Verkeer: of mensen prettig in een wijk wonen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheden om veilig in de wijk te kunnen lopen of fietsen.

Partners
De wijkraad werkt samen met verschillende partners om een leefbare, solidaire en duurzame wijk te realiseren.

Actueel
De leden van de wijkraad hebben in de afgelopen maanden vergaderd. Belangrijke besproken onderwerpen:

plannen voor zonnepanelen op de plassen: in Nederland moeten wij, om de klimaatdoelen te halen, overgaan op duurzame energie. In de provincie Noord-Holland is een plan opgesteld om over tien jaar drie keer zoveel duurzame energie op te wekken dan nu opgewekt wordt. Er is een nota opgesteld om hiervoor plannen te maken: Concept Regionale Energiestrategie Strategie Noord-Holland Zuid (verder te noemen: concept-RES).
Een manier om duurzame energie op te wekken is door het plaatsen van zonnepanelen. In de concept-RES is het voorstel gedaan om twee plassen in de Groene Zoom aan te wijzen als zoeklocaties voor het leggen van zonnepanelen: de Molenplas en de Schouwbroekerplas.
De wijkraden vinden dat er géén zonnepanelen op deze plassen moeten komen. De belangrijkste redenen:
– beide plassen hebben een belangrijke recreatieve functie;
– beide plassen zijn belangrijke gebieden voor vogels;
– beide plassen liggen in de Groene Zoom om Schalkwijk en er zijn afspraken gemaakt om niet te bouwen in dit gebied.
Wij willen graag uw mening weten. Als u ons uw mening wilt geven klik dan hier.

plannen IVORIM en warmtenet: een groot deel van Meerwijk gaat ‘op de schop’. De straten zijn verzakt en het riool moet vernieuwd worden. Omdat de straten dan toch open liggen, worden meteen buizen voor een warmtenet aangelegd. Op den duur kunnen alle huizen dan van het aardgas af. Als de straten opengebroken worden is er ook een kans om deze beter in te richten: vernieuwing van de openbare ruimte. Door de klimaatverandering is er steeds meer droogte en wordt het steeds warmer. Stenen houden warmte vast, groen werkt verkoelend. Elke straat krijgt dus een brede groenstrook met meer gras, planten en bomen. Het vernieuwen van de buitenruimte zal in twee fasen gebeuren. De uitvoering van het eerste deel zal in 2021-2022 plaatsvinden. Het tweede deel zal in 2024-2025 uitgevoerd worden.

jeugd: in de zomer waren er signalen van kinderen die overlast veroorzaakten op het Da Vinciplein. Deze signalen zijn besproken met verschillende organisaties in de wijk en met de gemeente. Afgesproken is dat de jongerenorganisaties verschillende activiteiten aan zullen bieden.

locatie Domus+ en Skaeve Huse: de gemeenteraad heeft een locatie aan de Nieuweweg, aan de rand van Schalkwijk, aangewezen als mogelijke locatie voor de vestiging van een Domus Plus. Als de locatie aan de Nieuweweg niet doorgaat dan zou de Domus Plus aan de Boerhaavelaan gevestigd worden.
Een Domus Plus is een een woonvoorziening voor mensen met verslavingsproblematiek en/of psychiatrische problematiek die elders niet te handhaven zijn. Als hier mensen komen wonen die niet aangepast zijn en overlast veroorzaken dan zullen zij problemen opleveren voor heel Schalkwijk.
De wijkraad steunt de acties tegen de vestiging van een Domus Plus aan de Nieuweweg of aan de Boerhaavelaan.
Als u het niet eens bent met het plan om een Domus+ en Skaeve Huse aan de rand van Schalkwijk te vestigen teken dan de petitie Als u het niet eens bent met het plan om een Domus+ en Skaeve Huse aan de rand van Schalkwijk te vestigen teken dan de petitie.