Home

Welkom op onze website!

Op deze website kunt u lezen waar de wijkraad Meerwijk mee bezig is. Het zijn moeilijke tijden, waarin wij afstand moeten houden. Maar de leden van de wijkraad zijn nog steeds actief op verschillende terreinen.

De wijkraad streeft ernaar om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Onderwerpen die bijdragen aan leefbaarheid krijgen dan ook veel aandacht. Dit zijn:
– Groen: in een wijk met veel hoogbouw is het fijn als mensen dicht bij huis ook kunnen genieten van de natuur en kunnen recreĆ«ren.
– Culturele activiteiten: de leefbaarheid in de wijk wordt enorm bevorderd als er verschillende culturele activiteiten zijn waaraan mensen mee kunnen doen;
– Jeugd: veel jongeren groeien op in een moeilijke situatie met weinig perspectief op verbetering. Daarom is het van belang dat jongerenorganisaties verschillende activiteiten aanbieden;
– Verkeer: of mensen prettig in een wijk wonen wordt voor een belangrijk deel bepaald door de mogelijkheden om veilig in de wijk te kunnen lopen of fietsen.

Partners
De wijkraad werkt samen met verschillende partners om een leefbare, solidaire en duurzame wijk te realiseren.

Actueel
De leden van de wijkraad hebben in de afgelopen maanden vergaderd. Belangrijke besproken onderwerpen:
plannen RES: in de concept-RES is het voorstel gedaan om de plassen in de Groene Zoom aan te wijzen als zoeklocaties voor het leggen van zonnepanelen. In afstemming met de andere vier wijkraden in Schalkwijk hebben wij het standpunt ingenomen dat zonnepanelen op daken, gevels en bruggen geplaatst moeten worden en dat wij tegen de plaatsing van zonnepanelen op de plassen in de Groene Zoom zijn;
plannen IVORIM en warmtenet: een groot deel van Meerwijk gaat ‘op de schop’. De straten zijn verzakt en het riool moet vernieuwd worden. Omdat de straten dan toch open liggen, worden meteen buizen voor een warmtenet aangelegd. Op den duur kunnen alle huizen dan van het aardgas af. Als de straten opengebroken worden is er ook een kans om deze beter in te richten: vernieuwing van de openbare ruimte. Door de klimaatverandering is er steeds meer droogte en wordt het steeds warmer. Stenen houden warmte vast, groen werkt verkoelend. Elke straat krijgt dus een brede groenstrook met meer gras, planten en bomen. Het vernieuwen van de buitenruimte zal in twee fasen gebeuren. De uitvoering van het eerste deel zal in 2021-2022 plaatsvinden. Het tweede deel zal in 2024-2025 uitgevoerd worden;
jeugd: in de zomer waren er signalen van kinderen die overlast veroorzaakten op het Da Vinciplein. Deze signalen zijn besproken met verschillende organisaties in de wijk en met de gemeente. Afgesproken is dat de jongerenorganisaties verschillende activiteiten aan zullen bieden;
locatie Domus+ en Skaeve Huse: de gemeenteraad heeft een locatie aan de rand van Schalkwijk aangewezen als mogelijke locatie voor de vestiging van een Domus+ of Skaeve Huse. Deze locatie zal problemen opleveren voor heel Schalkwijk en de wijkraad zal de acties tegen de aanwijzing van deze locatie voor de vestiging van een Domus+ of Skaeve Huse steunen.

Laatste nieuws
De uitslag van ‘Schalkwijk aan zet’ is bekend! Twee plannen uit Meerwijk hebben genoeg stemmen gekregen en kunnen in 2021 gerealiseerd worden:
– het plan om het Da Vinci-plein groener en gezelliger te maken;
– het plan om veiliger te kunnen oversteken bij de Bernadottelaan.